Vakuutukset

Kiinteistön täysarvovakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneet vahingot, mutta yleensä ei asukkaan irtaimistoon kohdistuneita vahinkoja. Tulipalon, vesivuotojen ja muiden vahinkojen varalle on suositeltavaa ottaa kotivakuutus.

Muistathan, että

  • arvotavaraa ei kannata säilyttää kellari-, ullakko- tai pihavarastossa.
  • kosteudelle altis tavara ei säily kylmässä varastossa.
Back to top