Ohjausta asumisneuvojalta

Asumisneuvoja tarjoaa ohjausta ja neuvontaa asukkaille ja asukasyhteisöille esimerkiksi asumiseen liittyvien ongelmien selvittämisessä. Tavoitteena on löytää ratkaisuvaihtoehdot yhdessä asiakkaiden ja asukasyhteisöjen kanssa.

Aika asumisneuvojalle on varattava etukäteen. Asiakasprosessi alkaa, kun asumisneuvoja saa tiedon ongelmasta. Osa ongelmista on helposti ratkaistavissa, toiset vaativat enemmän resursseja. Osa vaatii kiireellisiä toimia ja jotkut taas työskentelyä pitemmällä aikavälillä.

Asumisneuvoja tekee työtään yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Merkittävin työmenetelmä on palveluohjaus. Tarkoituksena on sitouttaa asiakkaat tilanteen selvittämiseen ja tarvittaessa hyödyntämään esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita.

Onnistunut asumisneuvonta

  • parantaa asumisen viihtyvyyttä,
  • ehkäisee niin sanottuja turhia häätöjä,
  • ehkäisee vanhusten, sairaiden ja yksinäisten ihmisten syrjäytymistä,
  • parantaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmän toimivuutta sekä
  • tuottaa kustannussäästöjä veronmaksajille, vuokranantajille ja asukkaille.
Back to top