Kiinteistö Oy Jämsänmäen pelastussuunnitelmat julki 16.1.2019

Nämä pelastussuunnitelmat täyttävät pelastuslain (379/2011) sekä valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) asettamat vaatimukset kiinteistön pelastussuunnittelulle.

Pelastussuunnitelma on tarkoitettu asukkaiden turvallisuuden edistämiseksi ja viihtyisän asumisen turvaamiseksi. Pelastussuunnitelma antaa asukkaille ja muille kiinteistön käyttäjille tietoa tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ehkäisemiseksi tähtäävästä toiminnasta sekä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä kiinteistössä.

Suunnitelmasta selviää myös miten rakennusta käytetään turvallisesti sekä toimitaan oikein vaaratilanteissa. Suunnitelman painopisteenä ovat onnettomuuksien ennalta ehkäisy ja normaali- sekä poikkeusolojen varautumisjärjestelyt.

Pelastussuunnitelmaa ei laadita viranomaisia varten, vaan kiinteistön turvallisuuden edistämiseksi.

Alla olevan listassa on linkki kunkin kohteen pelastussuunnitelmaan:

Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Auvilantie 12-14
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Hirvitie 6
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Heikinkuja 4 A-D
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Heikinkuja 6 A-D
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Huikkolanraitti 2
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Kanervakatu 5
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Kauppakatu 14
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Ketotie 3
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Ketotie 5
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Kiukkoilankatu 11
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Opintie 92
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Opintie 88
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Käpyläntie 3
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Laaksotie 3 A-B
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Laaksotie 3 C
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Lastutie 22 A-B
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Linnamäentie 19
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Mirjanpolku 4 A-B
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Opinpussi 6
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Oravatie 2
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Piispasentie 6-8
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Palomäentie 5 ja Kumpulantie 2
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Peltotie 35
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Pispalantie 21 A
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Puistolantie 21
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Pääskyläntie 43
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Saarnitie 4
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Säterinkulma 3-5
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Säterinkulma 4
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Tammitie 3
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Vuorikuja 1-2
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Tuomaankuja 3
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Koivutie 11 A-B
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Koivutie 13
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Apialantie 4
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Sähkökoskenkatu 4

Asumissäännöt

Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuita ja velvollisuuksia säätelevät huoneenvuokralain lisäksi järjestyslaki ja kiinteistön järjestyssäännöt. Asuintaloissa on noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja: ole kuin kotonasi, mutta ota naapurisi huomioon. Lue lisää

Tietosuoja-asetus 25.5.2018

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös yhtiön toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

• henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
• kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
• avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään.

GDPR_seloste_henkilötietojen_käsittelystä_Jämsänmäki

Henkilörekisteritietojen_tarkastuspyyntö_Jämsänmäki

Avaimet

Säilytä avaimia huolellisesti ja ilmoita kadonneista avaimista kiinteistöyhtiölle, joka huolehtii uusien avainten hankinnasta ja tarvittaessa lukkojen uudelleen sarjoituksesta. Asukas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa kustannukset.

Kiinnostaako asukastoiminta?

Asukkaiden yhteistoiminta parantaa talon ilmapiiriä ja asumisen viihtyisyyttä, sillä asukkaat tuntevat kotitalonsa ja muutostarpeet parhaiten. Tunnetuimpia asukastoiminnan muotoja ovat talkoot ja tapahtumat. Lue lisää

Jätteiden lajittelu

Kiinteistön jätepisteessä on omat keräysastiansa poltettavalle jätteelle, biojätteelle, keräyskartongille, keräyslasille, pienmetallille ja keräyspaperille.

Seuraa lajitteluohjetta ja astioiden tarramerkintöjä. Jätteiden lajittelua kotona helpottaa, kun varaat keittiöösi astiat eri jätteille.

Lue lisää

Kenelle korjausvastuu kuuluu?

Pääsääntöisesti kiinteistön ulko- ja sisäpuoliset korjaustyöt kuuluvat vuokranantajalle. Korjausvastuu voi olla myös asukkaalla. Hän vastaa hankkimistaan lisävarusteista ja muista asumistason kohottamiseen liittyvistä korjauksista. Lamppujen vaihdot, pesualtaan tulpat, hajulukkojen puhdistus ja muut vastaavat toimenpiteet kuuluvat asukkaalle.

Lue lisää

Back to top