Asumaan Jämsään

Kiinteistö Oy Jämsänmäki on Jämsän kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiöllä on reilut 600 rivi- ja kerrostaloasuntoa viidessä taajamassa: Jämsän keskustassa, Jämsänkoskella, Hallissa, Länkipohjassa ja Koskenpäällä. Asuntoja sijaitsee sekä aivan palvelujen ääressä sekä pienemmissä rauhallisissa taajamissa. Vapaita perheasuntoja on runsaasti. Mikäli olet tulossa perheinesi Jämsään työhön tai opiskelemaan, ota yhteyttä toimistoomme.

Toimistolla asunnonhakijoita ja asukkaita palvelevat asuntosihteeri, toimistosihteeri ja asumisneuvoja. Yhtiön hallinnosta vastaa toimitusjohtaja, ja osakeyhtiön hallitukseen kuuluu viisi luottamushenkilöjäsentä.

Koska asuntomme ovat pääasiassa aravarahoitteisia, meille haetaan hakemuksella.

Asuntotoimiston yhteystiedot

Kiinteistö Oy Jämsänmäki

Asiakaspalvelu toistaiseksi vain ajanvarauksella ja puhelimitse.

Asiointi ja ajanvaraus arkisin seuraavista numeroista:

asuntosihteeri p. 040 686 3313

toimistosihteeri p. 040 135 4345

asumisneuvoja p. 050 463 1033

Kiinteistö Oy Jämsänmäen pelastussuunnitelmat julki 16.1.2019

Nämä pelastussuunnitelmat täyttävät pelastuslain (379/2011) sekä valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) asettamat vaatimukset kiinteistön pelastussuunnittelulle.

Pelastussuunnitelma on tarkoitettu asukkaiden turvallisuuden edistämiseksi ja viihtyisän asumisen turvaamiseksi. Pelastussuunnitelma antaa asukkaille ja muille kiinteistön käyttäjille tietoa tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ehkäisemiseksi tähtäävästä toiminnasta sekä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä kiinteistössä.

Suunnitelmasta selviää myös miten rakennusta käytetään turvallisesti sekä toimitaan oikein vaaratilanteissa. Suunnitelman painopisteenä ovat onnettomuuksien ennalta ehkäisy ja normaali- sekä poikkeusolojen varautumisjärjestelyt.

Pelastussuunnitelmaa ei laadita viranomaisia varten, vaan kiinteistön turvallisuuden edistämiseksi.

Alla olevan listassa on linkki kunkin kohteen pelastussuunnitelmaan:

Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Auvilantie 12-14
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Hirvitie 6
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Heikinkuja 4 A-D
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Heikinkuja 6 A-D
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Huikkolanraitti 2
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Kanervakatu 5
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Kauppakatu 14
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Ketotie 3
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Ketotie 5
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Kiukkoilankatu 11
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Opintie 92
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Opintie 88
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Käpyläntie 3
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Laaksotie 3 A-B
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Laaksotie 3 C
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Lastutie 22 A-B
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Linnamäentie 19
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Mirjanpolku 4 A-B
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Opinpussi 6
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Oravatie 2
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Piispasentie 6-8
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Palomäentie 5 ja Kumpulantie 2
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Peltotie 35
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Pispalantie 21 A
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Puistolantie 21
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Pääskyläntie 43
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Saarnitie 4
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Säterinkulma 3-5
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Säterinkulma 4
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Tammitie 3
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Vuorikuja 1-2
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Tuomaankuja 3
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Koivutie 11 A-B
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Koivutie 13
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Apialantie 4
Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Sähkökoskenkatu 4

Asumissäännöt

Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuita ja velvollisuuksia säätelevät huoneenvuokralain lisäksi järjestyslaki ja kiinteistön järjestyssäännöt. Asuintaloissa on noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja: ole kuin kotonasi, mutta ota naapurisi huomioon. Lue lisää

Tietosuoja-asetus 25.5.2018

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös yhtiön toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

• henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
• kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
• avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään.

GDPR_seloste_henkilötietojen_käsittelystä_Jämsänmäki

Henkilörekisteritietojen_tarkastuspyyntö_Jämsänmäki

Asumisneuvoja opastaa

Asumisneuvonnan tarvetta saattaa tulla kenelle tahansa vuokralla asuvalle tai asunnottomalle. Yleisimmin neuvonnan keinoin sovitellaan velkoja ja riitoja, tehdään maksusuunnitelmia ja opastetaan tukien haussa ja hakemusten täytössä.

Asunnon varaaminen

Jos kiinnostut jostain asunnosta, jätä hakemus tai kysy halutuessasi lisätietoja asuntotoimistosta. Asuntosihteerin kanssa voi sopia asuntojen näytöistä. OTA HUOMIOON, että asunto saattaa olla varattu, eli joku muu on jo hakemassa sitä. Varattuna asunto pidetään max 14 vrk, jonka jälkeen sitä tarjotaan seuraavalle kiinnostuneelle.

Vuokravakuus

Saatuasi päätöksen asukasvalinnastasi Sinun tulee sopia omassa pankissani vuokravakuuden tallettamisesta. Tarvittavan vakuuden määrä kerrotaan asukasvalintapäätöksessä. Jos luottotiedoissa on  merkintöjä, tulee vakuuden olla kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa, muuten riittää kahden kuukauden vuokran suuruinen vakuus. Myös sosiaalitoimesta voi pyytää vakuutta toimeentulotukena. Mikäli mikään askarruttaa asunnonhaussa tai vakuuden järjestämisessä, apua hakuprosessissa voi pyytää asumisneuvojalta.

Vuokranmaksu

Maksa vuokra eräpäivään eli kunkin kuukauden kymmenenteen päivään mennessä. Saat vuokranmaksua varten tilisiirtolomakkeen, jossa olevaa viitenumeroa käyttämällä varmistat maksun perille tulon mahdollisimman nopeasti. Voit maksaa vuokran myös pankin maksupalvelun kautta, suoramaksuna tai e-laskulla. Lue lisää

Avaimet

Säilytä avaimia huolellisesti ja ilmoita kadonneista avaimista kiinteistöyhtiölle, joka huolehtii uusien avainten hankinnasta ja tarvittaessa lukkojen uudelleen sarjoituksesta. Asukas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa kustannukset.

Back to top