Asuntohakemus

Asunnon hakeminen onnistuu nyt myös sähköisesti. Voit jättää hakemuksen myös ilman liitteitä. Tarvittavat liitteet voidaan toimittaa vasta asukasvalintavaiheessa ennen vuokrasopimuksen tekoa. Avaa lomake ja täytä hakemus klikkamalla ”Lue lisää”-painiketta.

  Haettava huoneisto

  Hakutoiminnolla esivalittu huoneisto:

  Täytä haettavan asunnon ominaisuudet, mikäli huoneiston esivalintaa ei ole tehty tai haluat samalla hakemuksella hakea useampaa asuntovaihtoehtoa samanaikaisesti.

  Haettavan asunnon ominaisuudet

  Alue

  Talon nimi tai osoite

  Talotyyppi

  Huoneistotyyppi

  Huoneiston koko
  m2

  Muita toivomuksia, esim. vuokran suuruusluokka

  Hakijan tiedot

  Asuuko hakija tällä hetkellä Kiinteistö Oy Jämsänmäen asunnossa (pakollinen)
  KylläEi

  Kanssahakijan tiedot

  Täytä vain, jos haet asuntoa kanssahakijan kanssa.

  Asuuko hakija tällä hetkellä kanssahakijan kanssa? (pakollinen)
  KylläEi

  Muut asumaan tulevat henkilöt

  Raskaustodistus
  KylläEi

  Lemmikkejä
  KylläEi

  Asunnon tarve

  Päähakijan asunnon tarve (pakollinen)

  Minulla on asunto (pakollinen)
  KylläEi

  Muutto paikkakunnalle
  KylläEi

  Muut perustelut

  Kanssahakijan asunnon tarve

  Täytä vain, jos haet asuntoa kanssahakijan kanssa.

  Kanssahakijan asunnon tarve (pakollinen)

  Kanssahakijalla on asunto (pakollinen)
  KylläEi

  Kanssahakijan muutto paikkakunnalle
  KylläEi

  Muut perustelut

  Asunnon tarve, täytä tarpeen mukaan

  Asunnottomuus

  Asunnoton alkaen

  Asunto on asuinkelvoton

  Muuttovelvoite nykyisestä asunnosta

  Tuomioistuimen päätösAsunnon hallintasuhde päättynyt/päättymässäTuomittu avioeroonTuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisestaEro vireilläAsunto puretaanAsunto peruskorjataanAsuntoa kielletty käyttämästä asumiseen

  Muutettava viimeistään

  Muutto paikkakunnalle työpaikan tai muun syyn vuoksi

  Työn alkamispäivä

  Omistusasunto jää paikkakunnalle
  KylläEi

  Paikkakunnalle jäävä omistusasunto vuokrataan
  Paikkakunnalle jäävä omistusasunto vuokrataan

  Paikkakunnalle jäävä omistusasunto myydään / on myynnissäMuu syy

  Tulot ja varallisuus

  Kirjoita kenttiin kohtiin tulo- tai menotieto. Jos teillä on useampia samaan kohtaan tulevia summia, kirjoita yhteissumma ja yksilöi tiedot lisätietoja-kohtaan jäljempänä tai erillisellä selvityksellä.

  Nykyiset bruttokuukausitulot

  Pääomatulot vuodessa

  Muut tulot

  Huomioon otettavat tulot yhteensä

  Varallisuus, omaisuuden käypä arvo, euroa

  Opintolaina

  Asuntolaina

  Muut lainat

  Huomioon otettava varallisuus yhteensä

  Lisätietoja

  (pakollinen)

  Hakemuksen liitteet

  Voit jättää hakemuksen ilman liitteitä. Tarvittavien liitteiden toimitus vasta asukasvalintavaiheessa ennen vuokrasopimuksen tekoa.


  Lataa liitteet, vedä ja pudota liitteet tai valitse tiedostot hakemiston avulla.

  Jos olet täyttänyt sähköpostiosoitteesi, saat hakemuksen yhteenvedon sähköpostiisi.

  Huom!

  Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen.

  Jos asuntosi on asuinkelvoton, syy on osoitettava erillisellä terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä.

  Pääomatuloja ovat pääomaverotukseen kuuluvat tulot kuten esim. vuokratulot, osaketulot, verolliset korkotulot ja ne ilmenevät veroselvityksestä.

  Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon tai muun asuinkiinteistön käyvästä arvosta taikka isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.

  Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.

  Mikäli haluat perustella asunnontarvettasi muilla seikoilla, liitä hakemuksesi tueksi erillinen liite (esim. lääkärinlausunto tai lasten huollosta/tapaamisoikeudesta tehty sopimus).

  Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.

  Jos asunnontarve on suuri, kannattaa merkitä haun kohteeksi kaikki kaupungin asuinalueet.

  Back to top